PL
EN

Biuletyny PZŁucz.

Materiały edukacyjne - Polski Komitet Olimpijskich na swojej stronie www udostępnia materiały edukacyjne, które można wykorzystać wyłą…cznie w pracy dydaktycznej z młodzieżą… w szkole i klubie sportowym

[ 28-09-2011, 21:31 ]Edukacja olimpijska dla gimnazjum.PDF- KLIKNIJ -

Opracowanie zawiera zadania dla uczniów, które mogą… być realizowane zarówno w postaci całych jednostek lekcyjnych, jak również fragmentów lekcji (np. wychowawczych lub zajęć świetlicowych), a polecenia są… tak sformułowane, że mogą… być również inspiracją… do samodzielnej pracy dla ucznia (i rodzica). W ten sposób program wychowawczy szkoły (czy nawet młodzieżowych klubów sportowych) nabiera konkretnego kształtu, opartego na wielowiekowej tradycji, której podstawę stanowią… olimpijskiej ideały. Nauczyciele dostają… zatem do ręki konkretne narzędzie edukacyjne do realizacji zadań wychowawczych. Poradnik ten zawiera najważniejsze elementy olimpijskiej idei barona Pierre de Coubertin przekształcone na konkretne zadania edukacyjne.
 

Olimpionik nr 2(5) czerwiec 2011 r. -  dodatek edukacyjny do Magazynu Olimpijskiego

Spis treści

str. 2 - Z myślą… o olimpijskich medalach
str. 4 - Cz y wiesz, że... Londyn
str. 6 - Jeśli czegoś bardzo chcesz…
str. 8 - Bieg do Londynu
str. 10 - Trzymaj formę latem
str. 11 - Zapraszamy na 12. Piknik Olimpijski
str. 14 - Od agonów po igrzyska
str. 17 - Historia sztuki czyli krótko o sporcie w starożytnej kulturze i sztuce
str. 18 - Co historia lubi najbardziej
str. 20 - Test sprawności fizycznej
str. 22 - Kronika sportowa
str. 24 - Krzyżówka

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

------------------------------------------------------------

Olimpionik nr 1(4) marzec 2011 r. -  dodatek edukacyjny do Magazynu Olimpijskiego

Spis treści


str. 2 - Czy wiesz, że...?
str. 4 - Wrócili z tarczą…
str. 8 - Serce sportu zaczęło żyć w starożytnej Grecji
str. 10 - Konkurs KODEKS MŁODZIEŻOWEGO KIBICA SPORTOWEGO
str. 11 - Co powinieneś wiedzieć o fair play
str. 14 - Z pamiętnika Basi
str. 16 - EURO 2012 = Tolerancja + Równość
str. 17 - Pojedynek - dżentelmeni na start
str. 18 - Nie odpłaca się złem za zło
str. 20 - Kronika sportowa
str. 24 - Krzyżówka

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

------------------------------------------------------------

"Miejsce ruchu olimpijskiego w przeciwdziałaniu rasizmowi w sporcie"

Wystą…pienie Adama Krzesińskiego - sekretarza generalnego PKOl w czasie konferencji "Nie - dla rasizmu w sporcie" (2 grudnia 2010 r.)

------------------------------------------------------------

II konferencja "Kibicujemy fair"

Polski Komitet Olimpijski w dniu 21 .10. 2010 r. zorganizował II konferencję pt. "Kibicujemy Fair" pod auspicjami Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.
Konferencja adresowana była do nauczycieli zainteresowanych promocją… kulturalnego kibicowania i przygotowaniem uczniów do odbioru EURO 2012.

Materiały pokonferencyjne:

- "Edukacja olimpijska szansą… na przeciwdziałanie chuligaństwu na stadionach"; autor dr Jolanta Kowalska; tekst ten został opublikowany w monografii "Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka - teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje, A. Kaźmierczak, A.Maszorek-Szymala, E. Dębowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 rok.

- Jolanta Kowalska /Uniwersytet Łódzki/ Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego:
Przykładowy scenariusz zajęć: Autoportret kibica fair play
Przykładowy scenariusz zajęć: fair play w sporcie i życiu

Prezentacje plenarne:

- Program "Razem bezpieczniej" przedstawiony przez Elżbietę Rusiniak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

- "Aktywny kibic" - działania Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawił Henryk Janus

- "EURO 2012 = tolerancja + równość" prezentacja Barbary Klimczak - koordynatorki Szkolnego Programu Przygotowań m. st. Warszawa przed ME w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

------------------------------------------------------------

Olimpionik nr 3(3) wrzesień 2010 r. -  dodatek edukacyjny do Magazynu Olimpijskiego

Spis treści

str. 2 - Silny jak koń i mą…dry jak but, czyli krótko na temat dopingu (Katarzyna Deberny)
str. 4 - Sport i doping (dr Dariusz Błachnio)
str. 6 - Doping się nie opłaca - rozmowa z mistrzem olimpijskim Tomaszem Majewskim (Katarzyna Deberny)
str. 8 - Zwycięzcy potrafią… mówić "NIE" (dr Anna Siwy-Hudowska)
str. 10 - Czy wiesz, że…. (Magdalena Dębska)
str. 12 - Odżywianie kluczem do dobrej formy (Marta Chmura)
str. 15 - Program "Trzymaj Formę" (Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności)
str. 20 - Singapur za nimi, a przed nimi? (JaK)
str. 23 - Bą…dź kibicem a nie kibolem (dr Alicja Gorą…cy)
str. 24 - Tracą… pienią…dze, honor, zaufanie (JaK)
str. 26 - Kronika Sportowa (JaK)
str. 29 - Krzyżówka (opr. Magdalena Dębska)

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

------------------------------------------------------------

Edukacja olimpijska dla gimnazjum.PDF

------------------------------------------------------------

Poradnik dla nauczycieli i trenerów: Edukacja olimpijska dla gimnazjum
Autorzy: Michał Bronikowski, Małgorzata Bronikowska
Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2009

Opracowanie zawiera zadania dla uczniów, które mogą… być realizowane zarówno w postaci całych jednostek lekcyjnych, jak również fragmentów lekcji (np. wychowawczych lub zajęć świetlicowych), a polecenia są… tak sformułowane, że mogą… być również inspiracją… do samodzielnej pracy dla ucznia (i rodzica). W ten sposób program wychowawczy szkoły (czy nawet młodzieżowych klubów sportowych) nabiera konkretnego kształtu, opartego na wielowiekowej tradycji, której podstawę stanowią… olimpijskiej ideały. Nauczyciele dostają… zatem do ręki konkretne narzędzie edukacyjne do realizacji zadań wychowawczych.
Poradnik ten zawiera najważniejsze elementy olimpijskiej idei barona Pierre de Coubertin przekształcone na konkretne zadania edukacyjne.

------------------------------------------------------------

- Działania MKOl i PKOl w dziedzinie przeciwdziałania rasizmowi w sporcie
Wystą…pienie Adama Krzesińskiego - sekretarza generalnego PKOl, w czasie konferencji "Nie - dla rasizmu w sporcie" (16.10.2009)

------------------------------------------------------------

- "U narodzin Polskiego Komitetu Olimpijskiego"
Rozdział napisany przez Kajetana Hą…dzelka, Michała Słoniewskiego z księgi "90 lat na olimpijskim szlaku" (wydanego przez Polski Komitet Olimpijski).

------------------------------------------------------------

- 90 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Specjalny dodatek edukacyjny do magazynu Olimpijskiego nr3/2009 (89)

Spis treści:

1. Polski Komitet Olimpijski 1919 - 2009 (Henryk Urbaś) str. 1-8
2. Mistrzowie nie tylko jednych igrzysk (Jakub Janicki) str. 9-22
3. Oferta edukacyjna Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl str. 23
4. Fair play jako szczególna wartość w sporcie i w życiu młodzieży (Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski) str. 24-32
5. Apel "Kibicujemy razem fair" (Jolanta E. Kowalska) str. 33

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

------------------------------------------------------------

- Publikacja "90 lat na olimpijskim szlaku" - PDF (1.4MB)

Opracowanie merytoryczne: Magdalena Janicka, Kajetan Hą…dzelek
Zdjęcia: ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki