PL
EN
 

Strona główna

Oświadczenie

[ 7-02-2017, 22:53 ]Pan Jacek Trojnar, pełniący w kadencji 2012-2016 funkcję członka Komisji Dyscypliny i Wyróżnień Polskiego Związku Łuczniczego, niniejszym chciałby wyrazić głęboki żal i przeprosić zasłużonego dla polskiego łucznictwa działacza, Pana Krzysztofa Karonia, za zdarzenie zaistniałe na posiedzeniu dyscyplinarnym Komisji Dyscypliny i Wyróżnień  Polskiego Związku Łuczniczego, gdzie na skutek swej wypowiedzi znieważyłem Pana  Krzysztofa Karonia, a tym samym naruszyłem jego dobra osobiste, w postaci dobrego  imienia, czci oraz wizerunku zasłużonego działacza i to przy obecności innych członków  organu dyscyplinarnego, jak i innych działaczy łucznictwa. Jako członek Komisji podkreślam równocześnie, że postępowanie dyscyplinarne prowadzone względem Pana Krzysztofa Karonia, jak również innych osób, w wyniku mojego postępowania, prowadzone było z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przepisów wewnętrznych Polskiego Związku Łuczniczego, a co za tym idzie nie dostrzegam podstaw do dalszego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec Pana Krzysztofa Karonia oraz innych osób, którym zarzucono działanie na szkodę Polskiego Związku Łuczniczego na posiedzeniu Komisji w dniu 27 sierpnia 2016 r. Moja wypowiedź względem Pana Krzysztofa Karonia stanowiła naruszenie jego dóbr osobistych, nad czym głęboko ubolewam i za co przepraszam.

Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików
Krajowe:  Głuchołazy (PL)
Termin:   25-26.03
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Młodzicy,
Halowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych
Krajowe:  Kielce (PL)
Termin:   01-02.04
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy, Juniorzy, Jun. Młodsi,
Zawody Międzynarodowe Dageu
Zagraniczne:  Dageu (KR)
Termin:   05-08.04
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy,