PL
EN

Strona główna

Teoria i praktyka strzelania z łuku

[ 30-08-2010, 21:59 ]Spis treści

 

1. Krótka historia łucznictwa.............................................................................. 4

 

2. Dobór sprzętu łuczniczego.............................................................................. 7

 

2.1. Sprzęt indywidualny..................................................................................... 8

 

2.2. Sprzęt do szkolenia grupowego.................................................................. 15

 

3. Zasady bezpieczeństwa w łucznictwie .......................................................... 23

 

4. Zakładanie cięciwy..........................................................................................29

 

5. Szkolenie łuczników .......................................................................................35

 

5.1. Pierwsze lekcje łucznictwa ..........................................................................35

 

5.2. Celowanie ....................................................................................................50

 

5.3. Średni etap szkolenia .................................................................................. 53

 

6. Korygowanie błędów w łucznictwie.............................................................. 59

 

7. Konserwacja i przechowywanie sprzętu......................................................... 68

 

7.1. Konserwacja sprzętu.................................................................................... 68

 

7.2. Przechowywanie sprzętu ............................................................................ 80

 

8. Regulacja łuku ................................................................................................81

 

9. Praca trenerska................................................................................................ 91

 

10. Organizacja zawodów ................................................................................. 94

 

11. Pokazy i wykłady ........................................................................................ 97