PL
EN

Strona główna

Komunikat PZŁucz nr 2/463/2010

[ 1-01-2011, 13:55 ]
Komunikat PZŁucz nr 2/463/2010
Spis treści:

 

Wstęp. - 2 -

Cechy wspólne w sporcie i sztuce - mgr Ryszard Bukański - 4 -

Klasyfikacja klubów w łucznictwie za rok 2010. - 7 -

Komisja Sportowa Polskiego Zwią…zku łuczniczego ustaliła ranking roczny współzawodnictwa sportowego klubów łuczniczych za rok 2010 łuki klasyczne. - 8 -

Ranking zawodniczek i zawodników pod względem uzyskania najwyższego wyniku na torach otwartych w 2010r. łuku klasyczne. - 10 -

Komisja Sportowa P.Z.Łucz. podaje ilościowe zestawienie nadanych 16 listopada 2010r. klas sportowych zawodniczkom     i zawodnikom klubów łuki klasyczne. - 14 -

Komisja Sportowa Polskiego Zwią…zku Łuczniczego16 listopada 2010 r. nadała klasy sportowe zawodnikom ( łuki klasyczne) za 2010r. - 16 -

Komisja Sportowa Polskiego Zwią…zku Łuczniczego 16 listopada 2010 r. nadała klasy sportowe zawodniczkom ( łuki klasyczne) za 2010r. - 29 -

Komisja Sportowa Polskiego Zwią…zku Łuczniczego 16 listopada 2010 r. nadała klasy sportowe zawodnikom i zawodniczkom         ( łuki bloczkowe) za 2010r. - 40 -

Komisja Sportowa Polskiego Zwią…zku Łuczniczego zatwierdziła następują…ce Rekordy Polski w hali - łuki bloczkowe na dzień 18.11.2010. - 42 -

Komisja Sportowa PZŁucz. zatwierdziła następują…ce rekordy Polski w hali 18.11.2010. - 46 -

Końcowa klasyfikacja Ekstraklasy i I Ligi 2010r - 50 -

Skład kadry narodowej na I półrocze 2011r. łuki klasyczne i bloczkowe. - 51 -

Wykaz rekordów Polski na torach otwartych (łuki klasyczne) na dzień 22.10.2010r - 56 -

Rekordy Polski na torach otwartych łuki klasyczne. - 58 -

Wykaz (stan na dzień 22.10.2010r) indywidualnych rekordów Mistrzostw Polski na torach otwartych łuki klasyczne. - 59 -

Indywidualne rekordy Mistrzostw Polski na torach otwartych    (łuki klasyczne) - 59 -

Końcowa klasyfikacja Ogólnopolskiej Ligi Młodzików 2010. - 60 -

RANKING FITA 2010 Ranking światowy. - 61 -

Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Seniorów i Juniorów 2010. - 63 -

Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Juniorów młodszych 2010. - 66 -

Balistyka w strzelaniu z łuku. - 68 -

Wstęp

            Oddajemy dla społeczności łuczniczej kolejny biuletyn Polskiego Zwią…zku Łuczniczego poświęcony podsumowaniu mijają…cego roku 2010.

Zarzą…d zdecydował po rozstrzygnięciu konkursowym o powierzeniu trenerowi Ryszardowi Pacurze opieki szkoleniowej reprezentacji seniorskiej do kwalifikacji LONDYN 2012 na Mistrzostwach Świata w Turynie w 2011 roku. Szefem Wyszkolenia został wieloletni opiekun naszej dyscypliny z ramienia COS Pan Janusz Kusiński, którego wiedza
i doświadczenie w łucznictwie na przestrzeni ostatnich czterech cykli olimpijskich jest nieoceniona. Szefową… Biura PZŁucz została Pani Marta Smoleń, której umowa o pracę nie została przedłużona, prócz niej w biurze PZŁucz pracuje Główna Księgowa, Pani Ewa Jędrzejczyk oraz w sekretariacie Pani Magdalena Kania.

            W ramach podjętych działań Zarzą…d PZŁucz w wyniku konkursu ofert, podpisał umowy
z Ministerstwem Sportu i Turystyki na prowadzenie szkolenia w 2010 roku na kwotę niecałe
2 mln  złotych.

            Anna Stanieczek z Goleszowa zapisała się w historii mistrzostwem starego kontynentu
z łuku bloczkowego, za co na wniosek Zarzą…du PZŁucz otrzymała nagrodę oraz stypendium sportowe. PZŁucz sfinansował jej również w całości start w HME w Poreć.

Justyna Mospinek w 2010 roku co prawda nie zdobyła medalu ale czwarte miejsca
w Mistrzostwach Europy i końcowej klasyfikacji Pucharu Świata dowodzą…, że jest to jedna
z najlepszych łuczniczek w historii PZŁucz.

Znakomite starty w Pucharze Europy w Armenii i Rosji Anny Szukalskiej i drużyn oraz medal Akademickich Mistrzostw Świata Piotra Pią…tka potwierdza również, że szkolenie seniorskie na rok przed kwalifikacjami IO ma się dobrze.

Zarzą…d od IO w Pekinie poszukuje trenera zagranicznego. Aktualnie Zwią…zek jest po zaawansowanych rozmowach ze szkoleniowcem z Ukrainy. Jego celem będzie praca z łucznikami. Mamy również ofertę trenera koreańskiego,  jednak jego usługi na dzień dzisiejszy przekraczają… nasze możliwości finansowe.

            Kadra juniorska w 2010 roku również pokazała swoje ogromne możliwości. Medale ME
w Niemczech, PE w Reggio, HME w Poreć potwierdzają… klasę bezpośredniego zaplecza seniorskiego. Co prawda nieudany sportowo występ w Singapurze psuje obraz, jednak udział
w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich do lat 18-stu miał również inne, integrują…ce młodzież całego świata cele.

            Na postawie pisma nr DSKM/400/24266/2010 z dnia 17.11.2010r. Ministerstwa Sportu
i Turystyki Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego zawodniczki Kadry Narodowej Polskiego Zwią…zku Łuczniczego: Justyna Mospinek, Małgorzata Ćwienczek i Karina Lipiarska zostały wytypowane do realizacji wspólnego, indywidualnego programu szkolenia w ramach programu Klub Polska Londyn 2012.

            Nasi para olimpijczycy na ME we Francji zdobyli dwa brą…zowe krą…żki. W konkurencji W2 mężczyzn Piotr Sawicki z Lublina i w konkurencji mikst Grażyna Wojciechowska
z Tomaszem Leżańskim.

            Zwią…zek zorganizował w Gdańsku po raz kolejny integracyjną… wymianę młodych łuczników polskich i niemieckich. To przedsięwzięcie zostało docenione przez są…siadów,
czego wyrazem był list z podziękowaniem i gratulacjami.

            Zarzą…d PZŁucz w 2010 roku na wniosek wiceprezesa ds. promocji rozpoczą…ł działania
w celu popularyzacji łucznictwa poprzez reorganizację strzelań drużynowych w taki sposób aby rozgrywki ligowe przyniosły, prócz popularyzacji, wymierne korzyści finansowe zarówno dla Zwią…zku, klubów jak i łuczników.

            Wreszcie po raz pierwszy w historii organizator MP Seniorów przeprowadził bezpośrednią… transmisję internetową… zawodów na cały świat.

            Od dwóch lat znakomicie działa strona internetowa PZŁucz, przekazują…c wszystkie istotne wydarzenia, sukcesy i informacje.

            Niestety falstartem zakończyła się próba wprowadzenia przez Zwią…zek na ostatniej rundzie Pucharu Polski bezprzewodowego, elektronicznego systemu zliczania wyników sportowych. Zawodnicy w większości miast zapisywać efekty swojego strzelania szukali słabych stron systemu lub próbowali połą…czyć się z internetem. PZŁucz ma nadzieję,
że począ…wszy od sezonu halowego 2011 system ten zagości na wszystkich najważniejszych polskich zawodach pomagają…c w pracy sędziom i usprawniają…c pracę organizatorowi.    

            Pierwszy raz od ponad dekady polski sędzia łuczniczy, dr Wojciech Poprawski sędziował Mistrzostwa Europy w Rovereto w 2010 roku. 

            W tym roku zakończy się trwają…cy od dwóch lat kurs trenerski II klasy z łucznictwa. Kurs prowadzi PZŁucz wspólnie z AWF w Krakowie. Kierownikiem kursu jest trener klasy mistrzowskiej, mgr Jan Lach. Dzięki temu po dziesięciu latach łucznictwo wzbogaci się
o nowych trenerów, bogatszych w wiedzę teoretyczną…. W XXI wieku, tylko kilku trenerów podwyższyło swoje kwalifikacje na wyższy stopień trenerski.

         Z wyrazami szacunku

w imieniu Zarzą…du PZŁucz
Prezes

Henryk Jurzak  

Cechy wspólne w sporcie i sztuce - mgr Ryszard Bukański

 

Mówi się, że aby wyszkolić mistrza trzeba go zakatować- a wynik się pojawi. Gdyby to było takie proste to mistrzem świata zostałby ten, który oddaje najwięcej na świecie strzałów tygodniowo. Nic bardziej mylnego. Cechy indywidualne człowieka nakazują… traktować każdego z osobna, wydobyć ze sportowca lub artysty to co w nich najlepsze. Myślę, że oprócz biochemii, biomechaniki czy teorii sportu można w kandydacie na mistrza wzbudzić pasję, pobudzić talenty czy wzmocnić cechy indywidualne takie jak indywidualna technika czy dobrze zorientowana psychika. Oprócz pracy i talentu trzeba zindywidualizować zawodnika. W taki sposób przygotowani są… artyści wielcy mistrzowie w swoich dziedzinach. Jak wykażę w zestawieniach poniżej to teoria sportu jest bardzo niedaleko teorii sztuki.

cią…g dalszy w pliku... kliknij niżej "do pobrania"  


Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Krajowe:  Żywiec (PL)
Termin:   01-02.09
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy, Jun. Młodsi, Młodzieżowcy,
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 1-2.09.2018
Krajowe:  Żywiec (PL)
Termin:   01-02.09
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy, Juniorzy, Jun. Młodsi,
Mistrzostwa Polski Młodzików
Krajowe:  Żywiec (PL)
Termin:   08-09.09
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Młodzicy,