PL
EN

STRONA GŁÓWNA

Komisja Łucznictwa Polowego

[ 11-02-2012, 8:27 ]W dniu 10 lutego Zarzą…d Polskiego Zwią…zku Łuczniczego powołał Komisję Łucznictwa Polowego w składzie: Kazimierz Kocik - przedstwiciel Zarzą…du PZŁucz, Lucjan Socha - członek, Dariusz Wyciślik - członek oraz Arkadiusz Gą…dro - członek zajmują…cy się 3D.

Komisja po ukonstytuowaniu wyłoni przewodniczą…cego i sekretarza oraz w najbliższym czasie opracuje do zatwierdzenia system szkolenia i stosowne regulaminy działania.

Sympatycy i społeczni działacze wystą…pili do PZŁucz o zatwierdzenie kalendarza zawodów pucharowych w łucznictwie polowym. Zarzą…d zatwierdził następują…ce terminy, lokalizacje i bezpośrednich organizatorów:

I Runda 26.05.2012 Ruda Ślą…ska - org. Uczniowski Klub Sportowy "GROT" Ruda Ślą…ska, (prezes UKS GROT) 
 
II Runda 07.07.2012 Toszek - org. Klub Łuczniczy A3D Toszek, 
 
III Runda 01.09.2012 Opole - org. Klub Łuczniczy Opole
Zespół osób, które uczestniczyły w tłumaczeniu  regulaminu łucznictwa polowego to: Lucjan Socha, Dariusz Wyciślik, Michał Byrecki.Halowe Zawody Kadry Narodowej 70m
Krajowe:  Prudnik (PL)
Termin:   07-08.03
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy,

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Mlodzieżowców
Krajowe:  Zgierz (PL)
Termin:   14-15.03
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy, Młodzieżowcy,

Halowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych
Krajowe:  Kielce (PL)
Termin:   14-15.03
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy,