PL
EN

STRONA GŁÓWNA

Przypomnienie

[ 22-01-2011, 10:47 ]Polski Zwią…zek Łuczniczy przypomina:

MIĘDZYNARODOWE HALOWE MISTRZOSTWA MAZOWSZA II MEMORIAŁ dr KAROLA HIBNERA TERESIN 29 30. 01. 2011 r.
Zgłoszenia na adres organizatora minęło 20.01.2011r. telefon +48606879359; e-mail: rysiekk47@o2.pl


HALOWE KONTROLNE ZAWODY ŁUCZNICZE - Prudnik 05-06.02.2011 - ZGŁOSZENIA: na adres KS-OBUWNIK-, 48-200 PRUDNIK, ul.Łucznicza 1; tel 501257499 do dnia 27.01.2011 lub e-mail:obuwnikprudnik@wp.pl (po tym terminie organizator nie zapewnia noclegu)

XXIX HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W ŁUCZNICTWIE - Zgłoszenia imienne NA DRUKU PZŁucz wraz z zamówieniem na noclegi oraz wyżywienie i transport prosimy przesyłać na adres : CWKS RESOVIA- ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów, tel. 17-8530171-/fax 17 8530170 lub pocztą… e-mail na adres jt4@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2011 r.!!! Wymagana pisemna bą…dź elektroniczna forma potwierdzenia zgłoszenia przez organizatora.UWAGA: PO 15 LUTEGO ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W HMPS NIEPOTWIERDZONE ZWROTNIE PRZEZ BEZPOŚREDNIEGO ORGANIZATORA SKUTKUJE BRAKIEM STARTU DANEGO KLUBU !!!

Informuje się, że Komisja ds. licencji Polskiego Zwią…zku Łuczniczego w I półroczu 2011 r. będzie rozpatrywać / tylko oryginały / złożone wnioski dotyczą…ce licencji na rok 2011, które wpłyną… do siedziby Polskiego Zwią…zku Łuczniczego / adres: ul. Frascati 4 00-483 Warszawa/ w niżej podanych nie przekraczalnych terminach: Wpływ wniosku do: przewidywany termin rozpatrzenia wniosku do:
20 stycznia 2011r. - 20 lutego 2011r.
20 lutego 2011r. - 20 marca 2011r.
20 marca 2011r. -  20 kwietnia 2011r.
20 kwietnia 2011r. -  20 maja 2011r.
20 maja 2011r. - 20 czerwca 2011r.
20 czerwca 2011r - 05 lipca 2011r.

Wniosek który wpłynie do PZŁucz. po terminie będzie rozpatrywany dopiero po upływie następnego terminu przewidywanego do rozpatrzenia wniosków.