PL
EN

Zgromadzenia Delegatów PZŁucz

Kalendarium wyborcze nowych władz PZŁucz. w roku 2021

[ 20-01-2021, 10:55 ]

Polski Związek Łuczniczy

ogłasza kalendarium wyborcze nowych władz PZŁucz. w roku 2021

1. Do 28.02.2021r. – opublikowanie rankingu współzawodnictwa klubowego PZŁucz. za lata 2017-2020

2. Do 28.02.2021r. – dokonanie przez kluby sportowe ostatecznych uzupełnień w zapisach statutowych dotyczących działalności klubu w zakresie łucznictwa

3. Do 31.03.2021r. – zgłaszanie się kandydatów na funkcję Prezesa PZŁucz. przez zainteresowane osoby, kluby sportowe, okręgowe związki łucznicze

4. Do 30.04.2021r. – zgłaszanie poprawek statutowych do statutu PZŁucz. przez członków statutowych: okręgowe związki łucznicze i kluby sportowe
5. Do 31.05.2021r. – weryfikacja członków statutowych PZŁucz. i ustalenie przez Zarząd PZŁucz. członków statutowych należących do poszczególnych konwencji wojewódzkich

6. Do 30.06.2021r. – przeprowadzenie konwencji wojewódzkich i wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZŁucz. – 2021


7.Do 07.07.2021r. – zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu PZŁucz. i Komisji Rewizyjnej przez okręgowe związki łucznicze i kluby sportowe

8. Do 15.07.2021r. – opracowanie rankingu współzawodnictwa klubowego PZŁucz. za miesiące od stycznia do czerwca 2021

9. Do 15.07.2021r. – dostarczenie do biura PZŁucz. listy wybranych delegatów na WZSWD na konwencjach wojewódzkich

10. Do 31.07.2021r. – opublikowanie przez PZŁucz. listy uprawnionych delegatów na WZSWD PZŁucz. na stronie internetowej PZŁucz. oraz wysłanie imiennych zawiadomień/zaproszeń do wybranych delegatów przez biuro PZŁucz.

11. Do
31.07.2021r. – wysłanie przez biuro PZŁucz. na adresy delegatów sprawozdania z działalności władz PZŁucz. za ostatnią kadencję 2017-2021 oraz projektu zweryfikowanego statutu PZŁucz. do zatwierdzenia na WZSWD

12. Termin 4.09.2021r. lub 2.10.2021r. – Kraków – obrady i wybory władz na WZSWD PZŁucz.

 

Prezes Polskiego Związku Łuczniczego
Zygmunt Pluta