PL
EN

Uchwały Zarządu PZŁucz

UCHWAŁA NR 9/2/2020 Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia jednolitej składki członkowskiej

[ 20-03-2020, 13:17 ]UCHWAŁA NR 9/2/2020
Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego
z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia jednolitej składki członkowskiej 

§ 1

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego podjął uchwałę o uchyleniu paragrafu 1 pkt. a  uchwały Zarządu PZŁucz. nr 14/12/2019 z dnia 13.12.2019 r. o wysokości opłat składek członkowskich w roku 2020. 


§ 2

Zarząd PZŁucz. podjął uchwałę o zatwierdzeniu jednolitej składki członkowskiej w Polskim Związku Łuczniczym od roku 2020 w wysokości 200,00zł /dwieście złotych/ dla wszystkich członków statutowych PZŁucz.: okręgów, klubów sportowych, UKS-ów.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich członków statutowych PZŁucz. do opłacenia składki członkowskiej za rok 2020 w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 roku. 


§ 4

 Zobowiązuje się wszystkich członków statutowych, którzy opłacili składkę członkowską za rok 2020 w mniejszej kwocie do dopłaty różnicy do kwoty 200zł  w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 roku. 


§ 5

Zobowiązuje się Główną Księgową PZŁucz. do wystawienia faktur korygujących i zwrotu 50,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/ okręgowym związkom łuczniczym, którzy opłacili składkę roczną za rok 2020 w kwocie 250,00 złotych.    


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 28.02.2020r..         

Wynik głosowania:  5 – za,  0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się 
             
Protokolant                                                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Zebrania                                                                                            
Dawid Michalski                                                                                                                                                                                                                                             Zygmunt Pluta