Informacja dla Sędziów PZŁucz

obsada sędziowska w 2023 roku

obsada sędziowska 2023

Uwaga! W związku z wakatem na zawody Finału Pucharu Polski, Kolegium Sędziów prosi o zgłaszanie swojej chęci sędziowania w dniu 07/10/2023 w Zgierzu. Na zgłoszenia Kolegium Sędziów oczekuje do dnia 20/09, na adres mailowy:kingaklorek@gmail.com

stawki sędziowskie w 2023 roku
LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.stawka za 1 dzień pełnienia funkcji sędziego:
do 6 godzin
200,0 złotych /dwieście złotych brutto/
2.stawka za 1 dzień pełnienia funkcji sędziego:
powyżej 6 godzin
300,0 złotych /trzysta złotych brutto/
3.Sędzia Główny dodatkowo do stawek w pkt. 1-2 za 1 dzień pełnienia funkcji50,0 złotych /pięćdziesiąt złotych brutto/
4.zwrot kosztów dojazdu na zawodyustalane z bezpośrednim organizatorem
regulaminy

Regulamin Kolegium Sędziów PZŁucz – Regulamin