XVI Międzynarodowego Memoriału  Mieczysława Nowakowskiego