Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZŁucz