PL
EN

REGULAMINY

INFORMACJA SZKOLENIOWA

[ 1-02-2020, 08:37 ] 

W dniach 8-9.11.2019r. odbyła się w Krakowie kursokonferencja szkoleniowa trenerów Polskiego Związku Łuczniczego. Na kursokonferencję zostali zaproszeni trenerzy najlepszych klubów sportowych oraz trenerzy kadry wojewódzkich wg poniższego zestawienia.

Lp.

Nazwisko i Imię

funkcja

uczestnictwo

1

Bukański Ryszard

trener klubowy

NIE

2

Chmielewska Beata

trener woj.

NIE

3

Gruszczyńśki Tomasz

trener klubowy

NIE

4

Janiszewski Ryszard 

trener woj.

NIE

5

Jurzak Henryk

wiceprezes ds. Szkoleniowo - sportowych

TAK

6

Kocik Kazimierz 

trener woj. / Trener KN kobiet w 2019 r.

TAK

7

Kowalczyk Zbigniew

trener woj. / Trener główny KNS

TAK

8

Kutyła Wiesław

trener woj.

NIE

9

Lach Jan

trener klubowy

TAK

10

Machera Helena

trener woj.

NIE

11

Maciaszek Jacek

kierownik wyszkolenia

TAK

12

Marcinkiewicz Robert

trener woj.

TAK

13

Matwin Jerzy

trener klubowy

NIE

14

Michalski Dawid 

trener woj.

TAK

15

Olejnik Ryszard

trener KN ON

TAK

16

Pacura Ryszard

trener gł. KN ON

TAK

17

Pater Henryk

trener woj.

NIE

18

Patryas Wiktor

trener klubowy

NIE

19

Pazdyka Adam

trener klubowy

TAK

20

Ponikowski Arkadiusz

trener woj.

NIE

21

Potulski Ryszard

trener woj.

NIE

22

Siemońska Ewa

Przewodniczący Kolegium Sędziów

NIE

23

Soliński Paweł

trener klubowy

TAK

24

Stempel Leszek

trener woj. / trener KNJ

TAK

25

Trojnar Jacek

trener KNJ

TAK

26

Trzópek Marek

trener klubowy

TAK

27

Włosik Krzysztof

trener klubowy

TAK

28

Wojciech Szymański

trener klubowy

NIE


W kursokonferencji uczestniczył koordynator Zespołu Metodycznego - Instytutu Sportu w Warszawie p. Lech Salomonowicz oraz członkowie Zarządu PZŁucz.
1. Prezes – Zygmunt Pluta
2. Skarbnik – Henryk Skrzypek

W trakcie kursokonferencji trenerzy w osobach: Henryk Jurzak, równocześnie V-ce Prezes ds. szkoleniowo-sportowych PZŁucz. i Kazimierz Kocik zgłosili propozycję rozszerzenia kategorii juniora młodszego o zawodników 15 letnich, aby łącznie ta kategoria wiekowa zajmowała się szkoleniem przez okres 3 lat tj. 17-16-15 lat. W roku 2020 dotyczyć będzie to roczników 2003-2004-2005. Argumentacja dotyczyła także faktu prowadzenia szkolenia przez okres 3 lat w kategoriach wiekowych: młodzieżowiec i junior. Natomiast szkolenie 2 letnie dotyczyć będzie młodzika – 13-14 lat i kategorii dzieci 11-12 lat. W kategorii młodzików zawodnicy strzelać będą konkurencję 40 + 20m tak jak dotychczas a w zawodach halowych i w Mistrzostwach Polski Młodzików będzie tylko jedna kategoria – młodzik. W zawodach halowych zawodnicy strzelać będą do tarcz o średnicy 60cm. Ponadto ustalono, że w Pucharze Polski OPEN zawodnicy strzelać będą konkurencję 2x70m + 2x70m i ranking z sumy wyników decydować będzie o zakwalifikowaniu najlepszych 16 kobiet i 16 mężczyzn do strzelania indywidualnych pojedynków eliminacyjnych.
W zawodach Ekstraklasy K i M drużyny – 3-4 osobowe strzelać będą tylko pojedynki zespołowe systemem każdy z każdym tak jak dotychczas ale bez strzelań kwalifikacyjnych w konkurencji 2x70m. Strzelania drużyn klubowych odbywać się będą w drugim dniu zawodów tj. w niedzielę.
Trener kadry narodowej Zbigniew Kowalczyk przedstawił skład grupy szkolenia olimpijskiego PZŁucz. w liczbie 6K i 6M, wstępnie plan organizacji szkolenia na rok 2020 w przygotowaniach do IO w Tokio i wstępne kryteria kwalifikacji zawodników.
Ponieważ nie wszyscy trenerzy uczestniczyli w kursokonferencji do końca i stąd może wynikać ich nie pełna wiedza o przekazywanych informacjach.
Informacja o rozszerzeniu kategorii wiekowej juniora młodszego została zgłoszona na Zarządzie PZŁucz. przez V-ce Prezesa Henryka Jurzaka i zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 6/11/2019 z dnia 8.11.2019.

Polski Związek Łuczniczy na podstawie uchwały Zarządu wystąpił do Zespołu Metodycznego przy Państwowym Instytucie Sportu oraz do Departamentu Sportu Wyczynowego – Ministerstwa Sportu o zatwierdzenie zmiany regulaminowej w tej kategorii wiekowej.
Informacja o zmianie roczników w kategorii juniora młodszego została zamieszczona na stronie internetowej PZŁucz. w dniu 12.01.2020. PZŁucz. Zmiana ta została zatwierdzona przez: Zespół Metodyczny przy Państwowym Instytucie Sportu w oraz Departament Sportu Wyczynowego.