Dotacje dla klubów sportowych

Dotacje dla klubów sportowych

Zachęcamy kluby sportowe do składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu „Klub” oraz z Programu Prewencyjnego „Dobra Drużyna PZU”. RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – 2022 / PODSTAWOWE INFORMACJE Cele Programu:• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci…