OPŁATY W POLSKIM ZWIĄZKU ŁUCZNICZYM NA ROK 2024

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego informuje o wysokości opłat w 2024 roku zatwierdzonych uchwałą nr 6/12/2022 z dnia 18 grudnia 2023 r.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.Okręgowy Związek Łuczniczy, Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy -
roczna składka członkowska opłacona w terminie do 30.04.2024 r.
500,00 złotych /pięćset złotych/
2.Okręgowy Związek Łuczniczy, Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy
- roczna składka członkowska opłacona w terminie po 30.04.2024 r.
(nie dotyczy nowych członków PZŁucz)
600,00 złotych /sześćet złotych/

LICENCJE SPORTOWE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.przedłużenie licencji klubowej na rok 2024250,00 złotych /dwieście pięćdziesiąt złotych/
2.przedłużenie licencji zawodnika na rok 2024120,00 złotych /sto dwadzieścia złotych/
3.przedłużenie licencji trenera, instruktora na rok 2024150,00 złotych /sto pięćdziesiąt złotych/
4.przedłużenie licencji sędziego na rok 2024150,00 złotych /sto pięćdziesiąt złotych/
5.przedłużenie licencji zawodnika niestowarzyszonego na rok 2024400,00 złotych /czterysta złotych/
6.przyznanie nowej licencji zawodnika w 2024 roku:
zawodnik w kategorii: senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy120,00 złotych /sto dwadzieścia złotych/
zawodnik niestowarzyszony400,00 złotych /czterysta złotych/
7.przyznanie nowej licencji trener, instruktor200,00 złotych /dwieście złotych/
8.przyznanie nowej licencji sędzia200,00 złotych /dwieście złotych/
9.przyznanie nowej licencji klubowej300,00 złotych /trzysta złotych/OPŁATY LIGOWE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.za udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski na rok 2024: Ekstraklasa Łucznicza, I Liga Łucznicza500,00 złotych /pięćset złotych/
2.za udział w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików na rok 2024150,00 złotych /sto pięćdziesiąt złotych/
3.za udział w Ogólnopolskiej Lidze Robin Hooda na rok 202450,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/

OPŁATY STARTOWE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.opłata startowa od jednego zawodnika zgłoszonego do udziału w zawodach rangi:
Mistrzostw Polski Seniorów, Halowych Mistrzostw Polski Seniorów
200,00 złotych /dwieście złotych/
2.opłata startowa od jednego zawodnika zgłoszonego do udziału w zawodach rangi: Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów, Halowych Mistrzostw Polski Młodzieżowców i Juniorów, Pucharu Polski, Drużynowych Mistrzostw Polski
– Ekstraklasa Łucznicza, I Liga Łucznicza - wymienionych w kalendarzu zawodów mistrzowskich i ogólnopolskich PZŁucz
na rok 2024 w kategorii: senior, młodzieżowiec, junior
100,00 złotych /sto złotych/
3.opłata startowa od jednego zawodnika zgłoszonego do udziału w zawodach rangi:
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
80,00 złotych /osiemdziesiąt złotych/
4.opłata startowa od jednego zawodnika zgłoszonego do udziału w zawodach rangi:
Halowych Mistrzostw Polski Młodzików, Mistrzostw Polski Młodzików
60,00 złotych /sześćdziesiąt złotych/
5.opłata startowa od jednego zawodnika zgłoszonego do udziału w zawodach wymienionych w kalendarzu imprez mistrzowskich i ogólnopolskich PZŁucz na rok 2024 w kategorii: junior młodszy, młodzik - z wyjątkiem OOM80,00 złotych /osiemdziesiąt złotych/
7.opłata startowa od jednego zawodnika z zagranicy zgłoszonego do udziału wymienionych w kalendarzu zawodów mistrzowskich i ogólnopolskich PZŁucz na rok 2024250,00 złotych /dwieście pięćdziesiąt złotych/
8.opłata /kaucja za złożenie jednego protestu podczas zawodów centralnych wymienionych w kalendarzu imprez mistrzowskich i ogólnopolskich PZŁucz na rok 2024400,00 złotych /czterysta złotych/

OPŁATY INNE

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.za wydanie jednego zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Łuczniczy /od jednego zawodnika/30,00 złotych /trzydzieści złotych/
2.za wydanie dyplomu trenera łucznictwa300,00 złotych /trzysta złotych/

Załącznik do Uchwały Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego nr 6/12/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.