OPŁATY W POLSKIM ZWIĄZKU ŁUCZNICZYM NA ROK 2022

 Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego informuje o wysokości opłat w 2022 roku zatwierdzonych uchwałą nr 23/10/2021                                       oraz uchwałą nr 25/12/2021.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.Okręgowy Związek Łuczniczy, Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy -
roczna składka członkowska opłacona w terminie do 31.03.2022 r.
300,00 złotych /trzysta złotych/
2.Okręgowy Związek Łuczniczy, Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy
- roczna składka członkowska opłacona w terminie po 31.03.2022 r.
(nie dotyczy nowych członków PZŁucz)
400,00 złotych /czterysta złotych/

LICENCJE SPORTOWE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.przedłużenie licencji zawodnika na rok 202280,00 złotych /osiemdziesiąt złotych/
2.przedłużenie licencji trenera, instruktora na rok 2022100,00 złotych /sto złotych/
3.przedłużenie licencji sędziego na rok 202250,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/
4.przedłużenie licencji zawodnika niestowarzyszonego na rok 2022100,00 złotych /sto złotych/
5.przyznanie nowej licencji zawodnika:
zawodnik w kategorii: senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy80,00 złotych /osiemdziesiąt złotych/
zawodnik niestowarzyszony100,00 złotych /sto złotych/
6.przyznanie nowej licencji trener, instruktor:100,00 złotych /sto złotych/
7.przyznanie nowej licencji sędzia50,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/
8.przyznanie nowej licencji klubowej300,00 złotych /trzysta złotych/OPŁATY LIGOWE I INNE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.za udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski na rok 2022: Ekstraklasa Łucznicza, I Liga Łucznicza200,00 złotych /dwieście złotych/
2.za udział w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików na rok 2022:50,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/
3.za udział w Ogólnopolskiej Lidze Robin Hooda na rok 2022:30,00 złotych /trzydzieści złotych/
4.wydanie dyplomu trenera łucznictwa200,00 złotych /dwieście złotych//
5.za wydanie jednego zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Łuczniczy20,00 złotych /dwadzieścia złotych/
6.opłata za reklamę komercyjną na stronie internetowej Polskiego Związku Łuczniczegocena do negocjacji /moduł reklamowy/
7.książeczka sportowca (książeczka sportowo-lekarska)10,00 złotych /dziesięć złotych/

OPŁATY STARTOWE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach rangi:
Mistrzostw Polski Seniorów, Halowych Mistrzostw Polski Seniorów
100,00 złotych /sto złotych/
2.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach rangi: Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów, Halowych Mistrzostw Polski Młodzieżowców i Juniorów, Pucharu Polski, Drużynowych Mistrzostw Polski
– Ekstraklasa Łucznicza, I Liga Łucznicza - wymienionych w kalendarzu centralnym PZŁucz
na rok 2022 w kategorii: senior, młodzieżowiec, junior.
80,00 złotych /osiemdziesiąt złotych/
3.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach rangi:
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
60,00 złotych /sześćdziesiąt złotych/
4.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach rangi:
Halowych Mistrzostw Polski Młodzików, Mistrzostw Polski Młodzików
50,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/
5.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach wymienionych w kalendarzu centralnym PZŁucz na rok 2022 w kategorii: junior młodszy, młodzik - z wyjątkiem OOM50,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/
6.opłata startowa od jednego zawodnika niestowarzyszonego150,00 złotych /sto pięćdziesiąt złotych/
7.opłata startowa od jednego zawodnika z zagranicy dopuszczonego do udziału wymienionych w kalendarzu centralnym PZŁucz na rok 2022200,00 złotych /dwieście złotych/
8.opłata / kaucja za złożenie jednego protestu podczas zawodów centralnych wymienionych w kalendarzu centralnym PZŁucz na rok 2022400,00 złotych /czterysta złotych/
9.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach rangi:
Halowych Mistrzostw Polski w przypadku zorganizowania przez uczestniczący w zawodach klub sportowy zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie bez uzgodnienia z bezpośrednim organizatorem zawodów
seniorzy 200,00 złotych /dwieście złotych/

młodzieżowcy 160,00 złotych /sto sześćdziesiąt złotych/

junior 160,00 złotych /sto sześćdziesiąt złotych/

junior młodszy 120,00 złotych /sto dwadzieścia złotych/

młodzik 100,00 złotych /sto złotych/

 Załącznik do Uchwały Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego nr 23/10/2021 z dnia 23.10.2021 oraz uchwałą 25/12/2021 z dnia 11.12.2021