OPŁATY W POLSKIM ZWIĄZKU ŁUCZNICZYM NA ROK 2023

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego informuje o wysokości opłat w 2023 roku zatwierdzonych uchwałą nr 3/12/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.Okręgowy Związek Łuczniczy, Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy -
roczna składka członkowska opłacona w terminie do 31.03.2023 r.
400,00 złotych /czterysta złotych/
2.Okręgowy Związek Łuczniczy, Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy
- roczna składka członkowska opłacona w terminie po 31.03.2023 r.
(nie dotyczy nowych członków PZŁucz)
500,00 złotych /pięćset złotych/

LICENCJE SPORTOWE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.przedłużenie licencji klubowej na rok 2023200,00 złotych /dwieście złotych/
2.przedłużenie licencji zawodnika na rok 2023100,00 złotych /sto złotych/
3.przedłużenie licencji trenera, instruktora na rok 2023150,00 złotych /sto pięćdziesiąt złotych/
4.przedłużenie licencji sędziego na rok 202375,00 złotych /siedemdziesiąt pięć złotych/
5.przedłużenie licencji zawodnika niestowarzyszonego na rok 2023150,00 złotych /sto pięćdziesiąt złotych/
6.przyznanie nowej licencji zawodnika:
zawodnik w kategorii: senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy100,00 złotych /sto złotych/
zawodnik niestowarzyszony150,00 złotych /sto pięćdziesiąt złotych/
7.przyznanie nowej licencji trener, instruktor200,00 złotych /dwieście złotych/
8.przyznanie nowej licencji sędzia75,00 złotych /siedemdziesiąt pięć złotych/
9.przyznanie nowej licencji klubowej300,00 złotych /trzysta złotych/OPŁATY LIGOWE I INNE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.za udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski na rok 2023: Ekstraklasa Łucznicza, I Liga Łucznicza300,00 złotych /trzysta złotych/
2.za udział w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików na rok 2023100,00 złotych /sto złotych/
3.za udział w Ogólnopolskiej Lidze Robin Hooda na rok 202350,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/
4.wydanie dyplomu trenera łucznictwa300,00 złotych /trzysta złotych/
5.za wydanie jednego zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Łuczniczy
/dotyczy zaświadczenia za każdego zawodnika/
30,00 złotych /trzydzieści złotych/
6.opłata za reklamę komercyjną na stronie internetowej Polskiego Związku Łuczniczegocena do negocjacji /moduł reklamowy/
7.książeczka sportowca (książeczka sportowo-lekarska)20,00 złotych /dwadzieścia złotych/

OPŁATY STARTOWE:

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach rangi:
Mistrzostw Polski Seniorów, Halowych Mistrzostw Polski Seniorów
200,00 złotych /dwieście złotych/
2.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach rangi: Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów, Halowych Mistrzostw Polski Młodzieżowców i Juniorów, Pucharu Polski, Drużynowych Mistrzostw Polski
– Ekstraklasa Łucznicza, I Liga Łucznicza - wymienionych w kalendarzu centralnym PZŁucz
na rok 2023 w kategorii: senior, młodzieżowiec, junior
100,00 złotych /sto złotych/
3.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach rangi:
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
60,00 złotych /sześćdziesiąt złotych/
4.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach rangi:
Halowych Mistrzostw Polski Młodzików, Mistrzostw Polski Młodzików
50,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/
5.opłata startowa od jednego zawodnika dopuszczonego do udziału w zawodach wymienionych w kalendarzu centralnym PZŁucz na rok 2023 w kategorii: junior młodszy, młodzik - z wyjątkiem OOM50,00 złotych /pięćdziesiąt złotych/
6.opłata startowa od jednego zawodnika niestowarzyszonego150,00 złotych /sto pięćdziesiąt złotych/
7.opłata startowa od jednego zawodnika z zagranicy dopuszczonego do udziału wymienionych w kalendarzu centralnym PZŁucz na rok 2023200,00 złotych /dwieście złotych/
8.opłata /kaucja za złożenie jednego protestu podczas zawodów centralnych wymienionych w kalendarzu centralnym PZŁucz na rok 2023400,00 złotych /czterysta złotych/

Załącznik do Uchwały Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego nr 10/07/2023 z dnia 9 lipca 2023 r.