Aktualności sędziowskie

Obsada sędziowska w 2024 roku

obsada sędziowska 2024

Stawki sędziowskie w 2024 roku

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA ZŁOTYCH
1.stawka za 1 dzień pełnienia funkcji sędziego: 
do 6 godzin
200,0 złotych /dwieście złotych brutto/
2.stawka za 1 dzień pełnienia funkcji sędziego: 
powyżej 6 godzin
300,0 złotych /trzysta złotych brutto/
3.Sędzia Główny dodatkowo do stawek w pkt. 1-2 za 1 dzień pełnienia funkcji50,0 złotych /pięćdziesiąt złotych brutto/
4.zwrot kosztów dojazdu na zawodyustalane z bezpośrednim organizatorem