Informacja dla klubów sportowych, które pretendują do członkostwa statutowego w Polskim Związku Łuczniczym.

Zainteresowany klub sportowy składa wniosek do Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego w sprawie przyjęcie w skład członków zwyczajnych Związku po spełnieniu warunków:

 • przynależeć do okręgowego związku łuczniczego na terenie województwa działalności klubu i posiadać pozytywnej opinii OZŁucz,
 • spełnić warunki do uzyskania licencji określonych w Regulaminie przyznawania licencji w Polskim Związku Łuczniczym – Regulamin
 • prowadzić działalność z zakresu dyscypliny łucznictwo,
 • złożyć wniosek wraz z załącznikami:
  – statut / umowa / akt założycielski
  – wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
  – dokument potwierdzający wybór aktualnego Zarządu (uchwała),
  – potwierdzenie wniesienia opłaty członkowskiej (zgodnie z tablę opłat członkowskich),
  – ankieta informacyjna.

Po złożeniu kompletnych dokumentów Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego po pozytywnej opinii Wiceprezesa ds. organizacyjnych podejmuję decyzję o przyjęciu w skład członków statutowych Polskiego Związku Łuczniczego.

wzór wniosku i ankiety informacyjnej: