Trzech Polskich sędziów zostało sędziami kontynentalnymi

Trzech Polskich sędziów zostało sędziami kontynentalnymi

W dniach 20 – 23 października 2022 we Francji odbyło się seminarium organizowane przez federację World Archery Europe na sędziego kontynentalnego.Polskę reprezentowała trójka sędziów:Małgorzata Sokołowska – sędzia klasy państwowej,Konrad Przesmycki – sędzia klasy pierwszej,Krzysztof Markiewicz – sędzia klasy pierwszej.Po zaliczeni wszystkich egzaminów polscy sędziowie otrzymali tytuł sędziego kontynentalnego.Gratulujemy!