Nowe zasady opłat zgłoszeniowych do zawodów sportowych

PZŁ_logo_3w_p

Informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego z dniem 6 kwietnia br., wprowadził zasady opłacania opłat zgłoszeniowych do zawodów rangi mistrzowskiej i pucharów Polski. 

Zgodnie z decyzją Zarządu opłata startowa zostaje zastąpiona opłatą zgłoszeniową do zawodów sportowych. 

Zasady wnoszenia opłat zgłoszeniowych obowiązujące od 1 maja 2024 roku:

 1. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać przez system SportZona.pl w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym zawodów. System będzie przyjmował zgłoszenia do zawodów do 5 dni przez zawodami. 
 2. Opłatę zgłoszeniową należy wnieść przelewem na konto PZŁucz PKO BP 
  61 1020 4900 0000 8802 3637 3517
  w terminie przyjmowania zgłoszeń na zawody, tytułem przelewu: nazwa zawodów i ilość zgłoszonych zawodników np.:
  „I RUNDA PUCHARU POLSKI – 10 ZAWODNIKÓW”.
  Opłata zgłoszeniowa jest bezzwrotna
 3. Polski Związek Łuczniczy w terminie do 2 dni od terminu zgłoszeń i obowiązku opłat zgłoszeniowych publikuje listę zawodników dopuszczonych do zawodów.
 4. Dopuszcza się uiszczenie opłaty zgłoszeniowej po terminie lub zawodnika niezgłoszonego do zawodów w ostatecznym terminie do 2 dni do rozpoczęcia zawodów w uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem pod warunkiem opłaty dodatkowej wynoszącej 50 zł płatnej u organizatora od jednego zawodnika. 
  Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia. 
 5. Środki pochodzące z opłat zgłoszeniowych do poszczególnych zawodów mistrzowskich i pucharów Polski są przekazywane do bezpośredniego organizatora na podstawie umowy na powierzenie organizacji zawodów w terminie wskazanym w umowie i  na podstawie wystawionej i przesłanej faktury od Organizatora.
 6. Z opłaty zgłoszeniowej zwolnieni są zawodnicy bezpośredniego organizatora danych zawodów. 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.