Informacja Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZŁucz

Informacja Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZŁucz

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 września br., przyjął uchwałę nr 18/09/2023 w sprawie uchylenia uchwały nr 2/08/2023 oraz zatwierdzenie terminu i miejsca Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Delegatów PZŁucz. Na podstawie § 32 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Łuczniczego Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zawiadamia delegata, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Delegatów…