Informacja Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZŁucz

PZŁ_logo_3w_p

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 września br., przyjął uchwałę nr 18/09/2023 w sprawie uchylenia uchwały nr 2/08/2023 oraz zatwierdzenie terminu i miejsca Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Delegatów PZŁucz.

Na podstawie § 32 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Łuczniczego Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zawiadamia delegata, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Delegatów PZŁucz w celu: 

  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZŁucz za rok 2022, 
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZŁucz za rok 2022. 

odbędzie się w dniu 25 listopada 2023 r. w w Łodzi przy ul. Kopernika 64 (Hotel Tobaco) ,90-553 Łódź, o godzinie 11:00 w pierwszym terminie i o godzinie 11:15 w drugim terminie.

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego przepraszam delegatów za zmianę terminów spowodowaną przyczynami organizacyjnymi w Związku.
Dawid Michalski – Prezes Zarządu PZŁucz.

Informujemy, że wszystkie dokumenty zostaną wysłane formą tradycyjną na adresy delegatów.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.