Konsultacje w sprawie Regulaminu Łucznictwa
| |

Konsultacje w sprawie Regulaminu Łucznictwa

Polski Związek Łuczniczy informuje, że na wniosek Kolegium Sędziów PZŁucz rozpoczęto prace dotyczące wprowadzenia Regulaminu łucznictwa tarczowego wydanie X. Konsultacje w sprawie wprowadzenia wydania X potrwają 14 dni, tj. do 4 października 2023 roku. Wszelkie uwagi lub inne propozycje prosimy składać na adres Pełnomocnika ds. sędziowskich – b.bartniak@archery.pl

Ankiety sędziowskie
| |

Ankiety sędziowskie

Kolegium Sędziów zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet sędziowskich na wakaty w roku 2023. Sędziowie chcący sędziować zawody ogólnopolskie winni posiadać min. drugą klasę sędziowską oraz licencję sędziowską na rok 2023. Ankieta jest aktywna do dnia 18/04/2023. https://docs.google.com/forms/d/1rVciGSGI4R9E1IGkBezdsjT6zMMPompVaNPleRZBkp8

Rozstawienie Sędziów na zawody z Kalendarza Centralnego PZŁucz na sezon 2023
| |

Rozstawienie Sędziów na zawody z Kalendarza Centralnego PZŁucz na sezon 2023

Wszyscy sędziowie sędziujący zawody centralne zobowiązani są do wykupienia licencji sędziowskiej. Po stronie Sędziego, który został wyznaczony na zawody, a nie zamierza wykupić licencji jest przekazanie informacji do Kolegium Sędziów o tym fakcie.