Nowy Regulamin Łucznictwa!
| |

Nowy Regulamin Łucznictwa!

Polski Związek Łuczniczy prezentuje nowy Regulamin Łucznictwa zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego w dniu 6 kwietnia 2024 roku. Informujemy, że z dniem przyjęcia przez Zarząd PZŁucz niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin łucznictwa tarczowego wyd. IX oraz Regulamin łucznictwa tarczowego dla kategorii sprzętowej barebow z dnia 11 grudnia 2021 roku.

|

Podsumowanie kursokonferencji sędziów

W zamieszczonych poniżej plikach znajduje się podsumowanie kursokonferencji sędziów która odbyła się w dniach 18-19 listopada 2023 w Kielcach.Dla zainteresowanych korzystając z poniższego linku można zapoznać się z materiałami po kursokonferencji sędziów WAE https://drive.google.com/drive/folders/1JgBRfKii-30-LB3yuiDptqFp9AOPJGUs?usp=sharing

|

Kontakt z Kolegium Sędziów

Jeśli chcesz skontaktować się z Kolegium Sędziów, najlepiej napisać do nas pod adresem kolegiumsedziow@archery.plJeśli chcesz otrzymywać informacje od Kolegium Sędziów na maila, możesz się zgłosić korzystając z poniższego formularzahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1WH-BmFjMer2ITv7LMqtolx1Uzbahd4_BAEsqTvdXAeoGzg/viewform

Sędziowanie 2024 – Informacja Kolegium Sędziów
|

Sędziowanie 2024 – Informacja Kolegium Sędziów

Kolegium Sędziów zwraca się z prośbą o zgłaszanie się do sędziowania na zawodach w roku 2024. Zgłoszenia należy dokonać poprzez ankietę https://docs.google.com/forms/d/1rVciGSGI4R9E1IGkBezdsjT6zMMPompVaNPleRZBkp8Ankieta będzie aktywna do dnia 09/01/2024.Na zawody rangi Mistrzowskiej Kolegium wyznaczy 3 sędziów (w tym sędziego głównego). Na pozostałe zawody Kolegium wyznaczy tylko Sędziego Głównego.Informujemy, że w pierwszej kolejności powoływane będą sędziowie posiadający klasę…

Konsultacje w sprawie Regulaminu Łucznictwa
| |

Konsultacje w sprawie Regulaminu Łucznictwa

Polski Związek Łuczniczy informuje, że na wniosek Kolegium Sędziów PZŁucz rozpoczęto prace dotyczące wprowadzenia Regulaminu łucznictwa tarczowego wydanie X. Konsultacje w sprawie wprowadzenia wydania X potrwają 14 dni, tj. do 4 października 2023 roku. Wszelkie uwagi lub inne propozycje prosimy składać na adres Pełnomocnika ds. sędziowskich – b.bartniak@archery.pl

Ankiety sędziowskie
| |

Ankiety sędziowskie

Kolegium Sędziów zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet sędziowskich na wakaty w roku 2023. Sędziowie chcący sędziować zawody ogólnopolskie winni posiadać min. drugą klasę sędziowską oraz licencję sędziowską na rok 2023. Ankieta jest aktywna do dnia 18/04/2023. https://docs.google.com/forms/d/1rVciGSGI4R9E1IGkBezdsjT6zMMPompVaNPleRZBkp8

Rozstawienie Sędziów na zawody z Kalendarza Centralnego PZŁucz na sezon 2023
| |

Rozstawienie Sędziów na zawody z Kalendarza Centralnego PZŁucz na sezon 2023

Wszyscy sędziowie sędziujący zawody centralne zobowiązani są do wykupienia licencji sędziowskiej. Po stronie Sędziego, który został wyznaczony na zawody, a nie zamierza wykupić licencji jest przekazanie informacji do Kolegium Sędziów o tym fakcie.