Podpisana kolejna umowa sponsorska!

286A7318

Pan Józef Baściuk-Prezes Polskiego Związku Łuczniczego podpisał umowę z firmą Asekol, która zajmuje się odzyskiwaniem elektroodpadów, na kwotę  w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)  Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Umową o współpracy, na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Polski Związek Łuczniczy publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie ekologicznej świadomości społecznej.

  • Minął pierwszy rok współpracy z firmą Graal GmbH, kwota darowizny 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy zł)
  • Zakończył się pierwszy etap darowizny od firmy Tauron na kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy zł)

Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim Klubom łuczniczym, które podczas organizowanych zawodów eksponowały banery sponsorów

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.